شناسه خبر: 125503

شنبه 10 آبان 1399 12:40

ایجاد رمز ارز بین دولتی و ضرورت استفاده از آن در تبادلات خارجی