کد مطلب: 113178

چهارشنبه 16 مرداد 1398 12:54

مسئله‌شناسی راهبردی توسعه در استان خراسان شمالی

رشد سریع جمعیت جوان استان

قبل از ورود به بحث و بررسی مسائل استان خراسان شمالی در حوزه‌های فوق‌الذکر، باید به دو نکته توجه داشت. اول اینکه، تمرکز گزارش در هر قسمت بر یک حوزه خاص و تفکیک مسائل آن از دو حوزه دیگر، فقط از زاویه تحلیلی و به قصد بررسی دقیق‌تر مسئله از آن منظر بوده و در واقعیت امر و دنیای واقعی این مسائل به‌طور یکجا و درهم‌تنیده وجود دارند و امکان تفکیک ماهوی آن‌ها وجود ندارد. دوم اینکه، همان‌گونه که در واقعیت این حوزه‌ها درهم‌تنیده هستند، در امر سیاست‌گذاری و اجرا نیز باید این حوزه‌ها را با یکدیگر در نظر گرفت. بنابراین، هیچ‌یک از حوزه‌ها بر دیگری هم از منظر تحلیلی و هم از منظر اجرایی ارجحیت ندارد. برای مثال، حل یک‌جانبه مسائل اقتصادی نمی‌تواند در اولویت باشد و حتی محال است، مادامی‌که مسائل با یکدیگر در نظر گرفته نشوند و آثار دیگر حوزه‌ها نیز بررسی نشود؛ چه‌بسا در این صورت، راهکارها، نَه‌تنها اثربخش نبوده، که حتی می‌تواند آثار منفی و معکوس داشته باشد.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این گزارش، روی لینک زیر کلیک کنید.