نشست ضرورت تغییر رویکرد نهادهای متولی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

نام عکاس: هادی برجی

شماره گزارش: 112649 شنبه 4 شهریور 1396 5073

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در چهل­وسومین نشست گفتگوهای راهبردی میزبان سرکارخانم دکتر شیرین احمدنیا، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، جهت سخنرانی با موضوع «ضرورت تغییر رویکرد نهادهای متولی پیشگیری از آسیب­های اجتماعی» بود. این نشست روز سه­شنبه 31 مرداد 1396 ساعت 15 تا 17 در محل این مرکز برگزار شد.

تصویر نشست ضرورت تغییر رویکرد نهادهای متولی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی