ارزیابی سیاست‌های آمایش آموزش عالی

نام عکاس: محمد رضوانی‌پور

شماره گزارش: 113158 یکشنبه 6 مرداد 1398 1710

نشست تخصصی «ارزیابی سیاست‌های آمایش آموزش عالی با تاکید بر نظام سنجش و پذیرش دانشجو»، در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۸ و با حضور رییس سازمان سنجش، مدیران، سیاستگذاران و فعالان این حوزه در مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد.

تصویر ارزیابی سیاست‌های آمایش آموزش عالی