رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری طی یادداشتی با اشاره به سفر امروز رئیس جمهوری به روسیه، توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه با 15همسایه جمهوری اسلامی ایران را جزو رئوس برنامه‌های دولت سیزدهم و جهت‌گیری کنش‌های دیپلماتیک دولت در ماه‌های گذشته عنوان کرد.
خبر عمومی
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با اشاره به سه توصیه و پنج دستور رئیس جمهوری خطاب به نظام بانکی اعلام کرد که این مرکز برای مشارکت در ایجاد سازوکاری کارآمد برای پیگیری این دستورات آمادگی دارد.
خبر عمومی

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری خبر داد:

عدالت و جمهوریت گفتمان دولت سیزدهم

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، فرسایش سرمایه اجتماعی و آبرَفتِ «اعتماد عمومی» را از مهم‌ترین معضلات ماه‌های گذشته اعلام و جهت‌گیری سیاست‌های رئیس‌جمهوری و دولت مردمی را در راستای غلبه بر این نقیصه عنوان کرد.
خبر عمومی
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری طی یادداشتی با اشاره به سفر امروز رئیس جمهوری به روسیه، توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه با 15همسایه جمهوری اسلامی ایران را جزو رئوس برنامه‌های دولت سیزدهم و جهت‌گیری کنش‌های دیپلماتیک دولت در ماه‌های گذشته عنوان کرد.
خبر عمومی
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با اشاره به سه توصیه و پنج دستور رئیس جمهوری خطاب به نظام بانکی اعلام کرد که این مرکز برای مشارکت در ایجاد سازوکاری کارآمد برای پیگیری این دستورات آمادگی دارد.
خبر عمومی

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری خبر داد:

عدالت و جمهوریت گفتمان دولت سیزدهم

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، فرسایش سرمایه اجتماعی و آبرَفتِ «اعتماد عمومی» را از مهم‌ترین معضلات ماه‌های گذشته اعلام و جهت‌گیری سیاست‌های رئیس‌جمهوری و دولت مردمی را در راستای غلبه بر این نقیصه عنوان کرد.
خبر عمومی

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری خبر داد:

راه‌اندازی سامانه‌ جامع تسهیل ارتباط دولت با نخبگان و صاحبنظران

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری از راه‌اندازی سامانه‌ای جامع و کارآمد برای تسهیل و تحکیم ارتباط دولت با نخبگان و صاحبنظران در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
خبر عمومی
دومین جلسه «شورای همکاری مراکز تحقیقاتی و پژوهشی-راهبردی» با حضور روسا و نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با هدف تبیین اهداف و دستیابی به راهکار اجرایی برای همکاری مشترک برگزار شد.
خبر گزارش نشست
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با اشاره به توان بالای نخبگان کشور در حوزه‌های مختلف فناوری و نوآوری بر ضرورت باورمندی نظام حکمرانی به توان شبکه نخبگانی کشور تاکید کرد و این باور را پیش‌زمینه غلبه بر مشکلات دیرپای کشور دانست.
خبر عکس

دکتر خیاطیان در نشست با مدیران صنایع حوضه آبریز زاینده‌رود در استان اصفهان:

صنایع باید مسئولیت اجتماعی خود را در مدیریت آب ایفا کنند

در ادامه سلسله نشست‌های نخبگانی پیرامون ماموریت ویژه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در زمینه انجام مطالعات علمی احیای حوضه آبریز زاینده‌رود، نشست هم‌اندیشی با مدیران صنایع استان اصفهان در محل این مرکز برگزار شد.
خبر گزارش نشست