مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:

کتاب «سیاستگذاری در آموزش و پرورش»

آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های سیاستگذاری عمومی و همچنین سیاستگذاری اجتماعی است و فراهم‌کردن شرایط آموزش رایگان وظیفه غیرقابل چشم‌پوشی دولت‌ها در یک قرن گذشته بوده است. در ایران قانون اساسی معارف نماد برجسته گسترش آموزش عمومی است و در سال 1290 هجری شمسی به تصویب رسیده است. بدین ترتیب نهاد جدید مدرسه به عنوان میوه مهم مشروطه ایرانی به تدریج و طی بیش از 100 سال به بار نشسته و به مدد انقلاب اسلامی امروز در سراسر ایران گسترده است.با این وجود مدرسه در کمتر دوره‌ای پس از مشروطیت توانسته است توجه ویژه سیاستمداران را به خود معطوف کند. در واقع این نهاد سیاست است که هنوز آن‌گونه که باید ضرورت آموزش با کیفیت و عادلانه را درک نکرده و آن را در انتهای اولویت‌بندی‌های خود قرار داده است. آموزش و پرورش گمشده میدان پر تشنج و ناپایدار سیاست، اقتصاد و فرهنگ ایران است.در راستای همین آسیب‌شناسی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری فعالیت تخصصی اندیشکده‌ای خود را در سال 1398 در حوزه سیاستگذاری آموزش و پرورش آغاز کرده است. کتاب پیش رو مجموعه‌ای از پژوهش‌ها و گزارش‌های این مرکز در دو سال پایانی دولت سیزدهم است که مسائل راهبردی و سیاستگذاری‌های آموزش و پرورش را مورد توجه قرار داده است.
خبر کتاب

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:

درآمدی بر دولت تنظیم‌گر

با تغییر رویکرد دولت‌ها از تصدی‌گری به تنظیم‌گری و اعمال حاکمیت ملی برای تنظیم فعالیت‌ها در عرصه‌های گوناگون، دوره‌های مستقل و رشته‌های دانشگاهی با موضوع تنظیم‌گری ایجاد شده است و نشریات جدیدی برای بحث درباره این موضوع آغاز به کار کرده اند. در همین راستا، هدف مرکز بررسی‌های استراتژیک از انتشار این مجموعه، ارائه توضیحات راهنما درباره تنظیم‌گری و تشریح تجربیات موفق، بررسی ویژگی نهادهای تنظیم‌گر بوده است.
خبر کتاب

از کتاب‌های در دست انتشار مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری

زیست مهاجران غیرقانونی در ایران (بررسی چالش‌ها و ارائه راهکار)

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با توجه به اهمیت موضوع حضور مهاجران غیرمجاز در کشور و تبعات اقتصادی و امنیتی این موضوع با همکاری انجمن دیاران که از سال 1396 به صورت تخصصی در حوزه سیاستگذاری مهاجرت با تکیه بر مسائل مهاجران ایران در حال فعالیت است، گزارشی را تحت عنوان «زیست مهاجران غیرقانونی در ایران، بررسی چالش‌ها و ارائه راهکار» در سال جاری تهیه کرده و در دست انتشار دارد.
خبر کتاب

مجموعه کتاب‌های عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم

اقدامات شاخص دولت تدبیر و امید (۱۳۹۲-۱۴۰۰)

دولت مهم‌ترین و گسترده‌ترین قوه در میان نهاد‌های اساسی کشور به شمار می‌آید و کم و کیف ارائه خدمات آن نقش مهمی در ارتقای مشروعیت و کارآمدی نظام خواهد داشت. دولت تدبیر و امید در حساس‌ترین شرایط کشور و با هدف پاسخگویی به نیازها و دغدغه‌های ملت بزرگ ایران در طول سال‌های ۱۳۹۲ لغایت ۱۴۰۰ افتخار اداره کشور را به عهده داشت و تلاش کرد تا با بکارگیری حداکثر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ملی به نیازها و مطالبات مردم ایران پاسخ دهد. آنچه در مجلدات سه‌گانه پیش‌رو آمده است بخشی از عملکردها و اقدامات مجموعه دستگاه‌های دولتی است که در این آثار عرضه شده است تا موجبات دلگرمی، شوق و امید به آینده را در آحاد شهروندان ایرانی فراهم سازد.گزارش عملکرد هشت‌ساله دولت تدبیر و امید در قالب سه جلد گزارش عملکرد به شرح زیر و یک جلد اقدامات شاخص تهیه و منتشر شده است.جلد یکم: گزارش عملکرد دستگاه‌های حوزه سلامت، فرهنگی، اجتماعی، علمی و آموزشی، علوم و فناوریجلد دوم: عملکرد دستگاه‌های حوزه سیاسی، اداری، حقوقی و دفاعیجلد سوم: گزارش عملکرد دستگاه‌های حوزه برنامه‌ریزی، اقتصادی، زیربنایی و صنعتی
خبر کتاب
کتاب «امنیت غذایی: سیر تحولات، تحلیل و ارزیابی» به نویسندگی دکتر محمد امامی توسط انتشارات کتاب راهبرد مرکز بررسی‌های استراتژیک در دو بخش و هفت فصل و 220 صفحه در سال 1400 ه.خ نگارش شده است.
خبر کتاب
کتاب «بایسته های راهبرد ایران در حکمرانی دیجیتال و حکمرانی سایبری» به اهتمام بهزاد احمدی و سیما رفسنجانی نژاد توسط انتشارات کتاب راهبرد مرکز بررسی های استراتژیک در شش بخش و 103 صفحه در سال 1400-1399 ه.خ نگارش شده است.
خبر کتاب
کتاب «بررسی نهادی روندهای مقابله با فساد در هند» یکی از چند مجموعه کتابی است که در راستای سیاستگذاری مبارزه با فساد، طی هشت سال گذشته به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک تهیه شده است. این کتاب در پنج بخش و 117 صفحه توسط سرکار خانم معصومه محمودیان، جناب آقای مازیار خادمی و جناب آقای مازیار مظفری فلارتی و زیر نظر سرکارخانم محدثه جلیلی در سال 1399-1398 ه.خ نگارش شده است.
خبر کتاب

مرکز بررسی‌های استراتژیک منتشر کرد:

کتاب «پیش نویس قانون نمونه تنظیم گری» روانه بازار شد

کتاب «پیش نویس قانون نمونه تنظیم گری» کتابی است که در جهت ساماندهی به وضعیت سازمان‌های تنظیم‌گر تخصصی و صنفی به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک تهیه شده است. این کتاب در 12 باب و 235 صفحه توسط جناب آقای فرهاد جم در سال 1399 ه.خ نگارش شده است.
خبر کتاب